• 9:00 tot 20:00

Telefoon

+32 456 18 41 34

Kantoor

Hellestraat 100 - 9190 Stekene

Email

info@certiwaas.be

Openingsuren

maa-vrij: 9.00 - 20.00 uur

EPC klein niet-residentieel

Een energieprestatiecertificaat voor niet-residentiele panden zoals kantoren, horeca, handelszaken of logeerpanden, enz. is verplicht sinds 1 januari 2020. Voor de berekening van het kengetal is alles identiek als bij het opstellen van een Energieprestatie certificaat (EPC) voor residentiële panden met enkele onderstaande uitzonderingen. Het energieprestatiecertificaat is 10 jaar geldig.

Een kleine niet-residentiële eenheid voldoet aan alle volgende voorwaarden:

Het is mogelijk dat binnen éénzelfde gebouweenheid delen met verschillende bestemmingen voorkomen. Dan wordt de hoofdbestemming bepaald op basis van de bruikbare vloeroppervlakte die elke bestemming inneemt in de eenheid, en dit volgens deze regels:

• Als gebouwdelen met de bestemming industrie meer dan 70% van de bruikbare vloeroppervlakte innemen, is de hoofdbestemming van de gebouweenheid industrie.
• In alle andere gevallen is de hoofdbestemming gelijk aan de bestemming met de grootste bruikbare vloeroppervlakte (en geen industrie is).
• Is de hoofdbestemming industrie of landbouw, dan kan er geen EPC opgemaakt worden.
• Als er geen grootste bruikbare vloeroppervlakte bepaald kan worden en geen redelijke inschatting, is de hoofdbestemming niet-residentieel.
• Is er twijfel bij het bepalen van de hoofdbestemming, dan moet de hoofdbestemming ‘niet-residentieel’ genomen worden.

heeft een niet-residentiële (hoofd)bestemming zoals:

• kantoor, handel, horeca, logeerfunctie, andere/onbekend
• is klein: de bruikbare vloeroppervlakte van de gebouweenheid (BVO) ≤ 500 m² *
• maakt geen deel uit van een groot niet-residentieel geheel: het aaneengesloten geheel van niet-residentiële gebouweenheden binnen hetzelfde gebouw waarvan de gebouweenheid deel uitmaakt, heeft een bruikbare vloeroppervlakte niet groter dan 1000 m² én bevat geen niet-residentiële eenheid groter dan 500 m²

Is er niet voldaan aan minstens één voorwaarde, dan betreft het een grote niet-residentiële eenheid.

De volgende gebouwen of gebouweenheden vallen niet onder een kleine niet-residentiële bestemming:

• Industriële en religieuze gebouwen (bijvoorbeeld productiehallen),
• Alleenstaande niet-residentiële gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte tot 50 m²,
• Serres, stallen en niet voor bewoning bestemde gebouwen van een landbouwbedrijf,
• Werkplaatsen.

Vragen? Neem contact met ons op.

Copyright © Certiwaas