• 9:00 tot 20:00

Telefoon

+32 456 18 41 34

Kantoor

Hellestraat 100 - 9190 Stekene

Email

info@certiwaas.be

Openingsuren

maa-vrij: 9.00 - 20.00 uur

Stookolietank keuring

ondergrondse stookolietank meer dan 6000L:

• Deze dienen elke 2 jaar een beperkt onderzoek te ondergaan, tenzij de tank gelegen is in een waterwinningsgebied of beschermingszone. Dan moet dit jaarlijks gebeuren.
• Elke 15 jaar dient er een grondig algemeen onderzoek uitgevoerd te worden of elke 10 jaar indien de tank gelegen is in een waterwinningsgebied of beschermingszone.
• Ondergrondse tank van gewapende thermo hardende kunststof zijn vrijgesteld van het grondig algemeen onderzoek.

Ondergrondse stookolietank minder dan 6000L:

• Een ondergrondse stookolietank moet om de 5 jaar gecontroleerd worden.
• Een ondergrondse stookolietank die vóór 1 augustus 1995 in gebruik genomen werd, moest vóór 1 augustus 2002 een eerste keer een periodieke controle ondergaan.

Bovengrondse stookolietank minder dan 6000L:

• Een bovengrondse stookolietank moet sinds 1 maart 2009 na ingebruikname niet meer periodiek gecontroleerd worden. Alleen de controle bij de plaatsing is verplicht.
• Hebt u een bovengrondse tank die vóór 1 maart 2009 in gebruik werd genomen? Dan bepaalt de 'datum voor volgende controle' op het laatste onderhoudsattest of er nog controle nodig is.
• Staat er op het laatste onderhoudsattest dat de volgende controle op 1 maart 2009 of een latere datum moet gebeuren? Dan bent u niet meer verplicht uw tank periodiek te laten keuren.
• Staat er op het laatste onderhoudsattest dat de volgende controle op een datum vóór 1 maart 2009 moet gebeuren? Dan bent u verplicht de bovengrondse tank nog een laatste keer te laten controleren.
• Een bovengrondse stookolietank die vóór 1 augustus 1995 in gebruik genomen werd, moest vóór 1 augustus 2003 een eerste periodieke controle ondergaan.

bovengrondse stookolietank meer dan 6000L:

• Dient elke 3 jaar een beperkt onderzoek te ondergaan.
• Indien de tank een inhoud heeft van meer dan 20.000 liter dient er elke 20 jaar een algemeen grondig onderzoek uitgevoerd te worden.

Vraag geheel vrijblijvend uw gratis offerte aan.

Copyright © Certiwaas